Pozadie Pozadie
Súťaž sa skončila
Coca-Cola fľaša
Coca-Cola fľaša

Oficiálne vstupenky 2019 IIHF MS

a stretnutie s Mariánom Hossom

Oficiálne vstupenky 2019 IIHF MS

a kartička Mariána Hossu

Oficiálna mikina 2019 IIHF MS

a kartička Mariána Hossu

Oficiálne vrecko 2019 IIHF MS

a kartička Mariána Hossu

Oficiálny dres 2019 IIHF MS

a kartička Mariána Hossu

Oficiálna kľúčenka 2019 IIHF MS

a kartička Mariána Hossu

Oficiálny hrnček 2019 IIHF MS

a kartička Mariána Hossu

Oficiálny šál 2019 IIHF MS

a kartička Mariána Hossu

Oficiálna bunda 2019 IIHF MS

a kartička Mariána Hossu

Oficiálna športová taška 2019 IIHF MS

a kartička Mariána Hossu

Oficiálna šiltovka 2019 IIHF MS

a kartička Mariána Hossu

Oficiálne tričko 2019 IIHF MS

a kartička Mariána Hossu

Oficiálny puk Coca‑Cola 2019

a kartička Mariána Hossu

Zaškrtnutím nižšie uvedeného okienka
udeľujem súhlas s pravidlami tejto súťaže

Zaškrtnutím nižšie uvedeného okienka udeľujem súhlas so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov (dátum narodenia, e-mail).

Komu: spoločnosti Coca-Cola Česká republika, s. r. o., IČO 25111299, so sídlom Praha 9 - Kyje, Českobrodská 1329, 198 21 Praha, Česká republika, zapísanej na Mestskom súde v Prahe, spisová značka C 50506 (ako prevádzkovateľovi); prevádzkovateľ je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov svojho sprostredkovateľa, t. j. spoločnosť up brand activation, s. r. o., IČO 25599062, so sídlom Porážka 206/4, 602 00 Brno, Česká republika, zapísanú v obchodnom registri Krajským súdom v Brne, spisová značka C 35431, a spoločnosť MAYER/McCANN ERICKSON, s.r.o., IČO 31 374 093, so sídlom Dúbravská cesta 2, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, zapísanú v obchodnom registry Okresným súdom Bratislava I, spisovná značka 7143/B.

 

Účel spracovania: vyhodnotenie súťaže

Obdobie spracovania: nevyhnutné pre vyhodnotenie súťaže, maximálne 1 rok

Práva účastníka súťaže:

  • právo súhlas kedykoľvek odvolať na e-maile soutez@upagency.cz
  • právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania, právo na námietku proti spracovaniu, právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

Tento súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem slobodne, dobrovoľne, ničím nepodmienene a informovane po oboznámení sa s vyššie uvedenými informáciami o spracovaní osobných údajov.

Bránka